วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

พระสมเด็จวัดระฆัง


พระสมเด็จวัดระฆัง  คือพระที่หลวงปู่โต หรือบรรดาสานุศิษย์ของพระคุณท่านสร้างขึ้นมาต่อหน้าท่านที่วัดระฆัง โดยอยู่ในการควบคุมของท่าน   ซึ่งทราบจากประวัติการบอกเล่าจากหลาย ๆ ที่ว่าแทบทุกวันจะมีการตำโขกมวลสารต่าง ๆ  และอัดเป็นองค์พระกันที่หน้ากุฏิของท่าน   เมื่อตากแห้งดีแล้วก็นำขึ้นไปเก็บไว้ที่หอสวดมนต์ของท่าน  ซึ่งท่านจะนั่งสวดมนต์ภาวนาปลุกเสกพระของท่านทุกวัน

แม่แบบหรือแม่พิมพ์พระก็มีมากมายหลายแบบ  มีทั้งที่ช่างจากวังหลวงบ้าง วังหน้าบ้าง วังหลังบ้าง ชาวบ้านผู้มีฝีมือในการแกะพิมพ์บ้าง  ลูกหลานของท่านบ้าง  ช่วยกันแกะแม่พิมพ์ถวาย  ถ้าเป็นชาวบ้านแม่พิมพ์ก็เป็นไม้ธรรมดา  ถ้าเป็นช่างหลวงแม่พิมพ์ก็เป็นไม้ที่แข็งแรงทนทาน หรือใช้หินอ่อนบ้าง หินลับมีดโกนหรือหินทรายบ้าง เครื่องแกะสลักก็มีมาตรฐาน ก็จะได้แม่พิมพ์ที่สวยงาม มาตรฐาน 

ดังนั้นพระสมเด็จวัดระฆังจึงมีมากมาย  ซึ่งจากการบันทึกย่อประวัติหลวงปู่โตและพระสมเด็จของท่านมีรายละเอียดไว้พอสมควรทีเดียว

บันทึกย่อของหลวงปู่คำ วัดอัมรินทร์ ประวัติของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตมีคนบันทึกและแต่งไว้ 2-3 คน แต่มาเขียนเอาสมัยหลังก็มี สถานที่เกิด วันเดือนปีเกิด ไม่ตรงกันสักฉบับ ฉบับที่คนให้การเชื่อถือคือของพระยาทิพย์โกษา (สอน โลหนันท์) ซึ่ง วันเดือน ปี เกิด พอเข้ากับบันทึกที่หลวงปู่คำ วัดอัมรินทร์ ซึ่งเคยรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จโตแทบจะทุกวัน เพราะไปช่วยท่านทำพระสมเด็จนั่นเอง บันทึกย่อนี้มีใจความว่า

“พ่อโตบวชพระเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๐ เกิด ชาตะ ๒๓๓๐ บวชพระ ๖๕ พรรษา มรณะ ๒๔๑๕ บวชเณร ๘ พรรษา บวชตั้งแต่เป็นเณร พ.ศ.๒๓๔๒”

ตัวอักษรดำใหญ่เป็นบันทึกเพิ่มเติมภายหลังว่า “แต่ เป็นบันทึกของหลวงปู่คำ เขียนไว้ถี่ถ้วน เป็นที่เชื่อได้ เป็นประวัตอันแท้จริงของขรัวโตวัดระฆัง แล้วมาลอกต่อเมื่อปู่คำได้มรณภาพ ไปแล้ว ๔ ปี ในราว พ.ศ.๒๔๒๕ แล้วบันทึกนี้ตกอยู่ที่พระครูปลัดมิศร์ และนายพึ่ง ลูกนายเหลี่ยมบ้านช่างหล่อ ได้ไปขอปลัดมิศร์มาลอกเอาไว้ในราว ๒๔๓๙ แล้วนายจอม องค์ช่างหล่อ มาลอกครั้งสุดท้ายเมื่อ ๒๔๔๓ นายจอมเป็นหัวหน้ากองโรงกษาป ได้ลอกมาจากบ้านช่างหล่อ หลังวัดระฆัง เป็นหลานนายพึ่งปฏิมาปกร เคยเป็นเจ้ากรมกษาปหรือช่างสิบหมู่สมัยนั้น ต่อมา หลานนายจอมได้ลอกมาไว้เป็นครั้งสุดท้าย พระคุณท่านได้เป็นพระวิปัสสนาสูง จะหาพระองค์ใดมาเปรียบมิได้”อีกหน้าเป็นบันทึกของหลวงปู่คำต่ออีกว่า “พิมพ์พระสมเด็จทรงนิยมที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จัก   พิมพ์ที่ ๑ ทรงพระประธาน มี ๕ พิมพ์ ๆ คะแนน ๑ พิมพ์   พิมพ์ที่ ๒ ทรงชายจีวร มี ๑๕ พิมพ์ ๆ คะแนน ๒ พิมพ์   พิมพ์ที่ ๓ อกร่องหูยานฐานแซม มี ๓ พิมพ์ ๆ คะแนน ๑ พิมพ์   พิมพ์ที่ ๔ เกศบัวตูม มี ๔ พิมพ์ ๆ คะแนน ๑ พิมพ์   พิมพ์ที่ ๕ ปรกโพธิ์มีพิมพ์ที่ไม่แตกมี ๕ พิมพ์ ๆ คะแนน ๑ พิมพ์   พิมพ์ที่ ๖ ฐานคู่มีพิมพ์ที่ไม่แตก มี ๓ พิมพ์ ๆ คะแนน ๑ พิมพ์   พิมพ์ที่  ๗ เส้นด้าย มี ๑๕ พิมพ์ ๆ คะแนน ๒ พิมพ์   พิมพ์ที่ ๘ สังฆาฏิ มี ๗ พิมพ์ ๆ คะแนน ๑ พิมพ์   พิมพ์ที่ ๙ หน้าโหนกอกครุฑ มี ๑๖ พิมพ์ ทั้งพิมพ์ใหญ่

  พิมพ์ที่๑๐ พิมพ์ทรงเจดีย์ มี ๒ พิมพ์ ๆ คะแนน ๑ พิมพ์

 เมื่อพระคุณท่านได้มรณภาพแล้ว รวมพิมพ์พระที่ไม่แตกชำรุดได้ ๑๖๔ พิมพ์ เป็นพิมพ์สมเด็จที่นิยมและไม่นิยม ๘๑ พิมพ์ นอกนั้นเป็นพิมพ์พระอย่างอื่นเสีย ๘๓ พิมพ์ แล้วที่แตกหัก ๘ ถาดทองเหลืองเต็ม ๆ และพิมพ์ไกเซอที่เสด็จยุโยป ๓๐๐ องค์ ๆ พิมพ์เป็นพระได้แจกให้พระเจ้าไกเซอ ต่อมาได้ทำพิมพ์เศียรบาตรขึ้นมาแทนพิมพ์ไกเซอ เพราะใครก็อยากได้พิมพ์ไกเซอ เลยเอาพิมพ์เศียรบาตรแทน ต่อมาคนได้เชื่อว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ไกเซอ แต่ความจริงไม่ใช่ พิมพ์ไกเซอองค์พระนั่งบนบัว.” จบบันทึกของหลวงปู่คำเพียงเท่านี้
  ทีนี้ เมื่อพิมพ์พระสมเด็จวัดระฆังที่ไม่แตกชำรุดมีถึง 164 พิมพ์เช่นนี้  ถ้ารวมทั้งที่แตกไปแล้วมันจะมีกี่ร้อยพิมพ์ก็ไม่รู้ได้    แต่เอาเฉพาะที่ยังไม่แตกไว้เป็นหลักฐานแค่นี้ก็มากพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าพระสมเด็จวัดระฆังนั้นมีมากมายเหลือเกิน  ที่ท่านเอาไปแจกตอนบิณฑบาตนั้นจะหลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่  ซึ่งมันก็กระจัดกระจายไป  ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ผู้คนก็อาจไม่ได้ให้ความสำคัญจนรักษาไว้อย่างหวงแหน  เพราะมันไม่มีราคาค่างวดอันใดให้เหลือแล   ก็น่าจะสาบสูญไปกับการเวลา  ที่เหลือมากก็อยู่กับเจ้านายหรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือท่านมาก ๆ  ก็จะเก็บพระของท่านแต่ละชุด ๆ ไว้มากพอทีเดียว  พระเหล่านี้ในภายหลังก็ถูกแจกจ่ายออกมาสู่บุคคลภายนอกบ้าง ในช่วงที่พระสมเด็จเริ่มหายากขึ้นแล้ว  
สมัยก่อนโน้นการค้าขายพระยังไม่มี  แผงพระวัดราชนัดดาและท่าพระจันทร์ก็ยังไม่มี  พระสมเด็จก็จะอยู่กับบุคคลต่าง ๆ  ตามที่กล่าวแล้ว  อาจจะมีการอวดกันบ้างเมื่อคนชอบสิ่งเดียวกันจรมาพบกัน   และมีการแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งก็มักเป็นคนขั้นสูง   ส่วนชาวบ้านร้านตลาดก็คงมีไม่มากพอที่จะอวด  เพราะรักษาไว้ไม่ดีก็เสื่อมสูญไปก่อนที่พระจะดัง   พอพระดังขึ้นมาก ๆ ในสมัยหลัง ก่อนและหลัง พ.ศ. 2500 ไม่มากนัก  คนที่มีพระสมเด็จไว้อวดกันก็เหลืออยู่ไม่มากนัก 
เมื่อมาถึงยุคที่ ตรี ยัมปวาย ได้รวบรวมประวัติสมเด็จโตและการสร้างพระสมเด็จขึ้น  และรวบรวมพระสมเด็จถ่ายรูปลงหนังสือนั้น จึงมีพระสมเด็จไม่มากพอ คือมีให้เห็นไม่กี่พิมพ์เท่านั้นเอง   ต่อมาเมื่อมีกรุพระสมเด็จวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างแตก ก็มีพระสมเด็จพิมพ์ต่าง ๆ ทะลักสู่ตลาดพระเครื่องมากขึ้นให้ได้ชมและเลือกหาบูชากันในราคาแพง ๆ   จนที่สุดก็มีกลุ่มที่เห็นว่าพระสมเด็จเป็นที่สนใจของบุคคลระดับสูง มีกำลังซื้อมาก  ก็เข้ามาจัดระดับความสำคัญของพระสมเด็จให้เป็นพิเศษขึ้นไปอีก  ก็กลายเป็นกลุ่มที่เข้ามาการันตีว่าพระเด็จองค์ไหนจริงองค์ไหนปลอม  เมื่อสังคมให้ความเชื่อถือคนกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ  พระสมเด็จของจริงแท้เลยเหลืออยู่เพียงไม่กี่พิมพ์ โดยเขาเอาพิมพ์ที่แกะโดยหลวงวิจารณ์เจียรนัย ที่แกะพิมพ์โดยหินลับมีดโกน เป็นพิมพ์ยอดนิยม  นอกนั้นก็ลดหลั่นลงมา ขึ้นอยู่ว่ามาจากกรุวัดไหน  ก็ต้องเป็นกรุของวัดที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันมาก่อน จึงจะจัดให้เป็นของแท้ ของมีราคา   
 ดังนั้นพระสมเด็จของแท้ที่ไม่มีชื่อเสียงก็หามีราคาค่างวดใด ๆ ไม่  ถึงแม้จะวางอยู่บนแผงพระแบกะดินก็หามีคนรู้จักไม่  ก็ตีเก๊ไปเสียสิ้น   จึงโชคดีไปตกอยู่กับคนที่มีตาในบ้าง  คนที่รู้จักของเก่าบ้าง  ได้เก็บพระเหล้านั้นไปในราคาเหมือนได้เปล่า   แต่ถึงกระนั้นเมื่อนำไปเสนอตลาดพระก็ยังไม่มีราคาอยู่นั่นเอง  เพราะเป็นพระนอกพิมพ์ที่เขากำหนดกัน  เขาไม่เล่นกัน  ก็คำว่าเล่นนี่แหละ ทำให้ของดีกลายเป็นของนอกสายตา   คนที่แสวงหาก็จะแสวงหาแต่ของที่เล่นกัน เพราะเอาไปปั่นเป็นเงินทองได้   แต่คนที่แสวงหาความศักดิ์สิทธิ์ของพระสมเด็จก็ไม่รู้จะหาแบบไหน  เพราะความรู้ในพระสมเด็จจริง ๆ นั้นกลับหาได้ยาก  เพราะที่เขาเผยแพร่กันในหนังสือและนิตยสารต่าง ๆ นั้นมันก็อยู่ในวงพานิชกันทั้งนั้น


พระสมเด็จวัดระฆังที่เซียนพระไม่เคยเห็น


 ใน ช่วงที่มีการบูรณะวัดพระแก้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีพระสมเด็จแตกกรุทะลุทะลายออกมามากจริง ๆ  มากจนวงการพระสมเด็จอกสั่นขวัญแตก เพราะมันอาจทำให้ราคาพระสมเด็จองค์ละหลาย ๆ ล้านกลายเป็นพระหลักร้อยหลักพันก็ได้   จึงมีการตีกันจากคนในตลาดพระเครื่องว่าพระสมเด็จวังหน้า พระสมเด็จวัดพระแก้วไม่มีจริง  เป็นเพียงการกรุข่าวเท่านั้น   ซึ่งถ้อยคำที่มาจากบรรดาเซียนพระก็ทำให้คนเชื่อถือ  จึงทำให้พระที่มาจากวัดพระแก้วถูกตีเป็นพระเก๊ไปหมด  แม้วางอยู่บนแผงไหนคนก็ไม่ให้ความสนใจ  เพราะไม่มีราคาค่างวดในการตลาดนั่นเอง  จึงได้ดีเฉพาะคนที่รู้จักและรู้คุณค่าตามเก็บจากตลาดท่าพระจันทร์บ้าง วัดราชนัดดาบ้าง  ในราคาถูก ๆ เหมือนได้เปล่า
 เชื่อ มั้ยว่าในจำนวนพระที่แตกกรุมาจากวัดพระแก้วนั้นไม่ได้มีแต่พระที่ทางวังหน้า หรือวังหลังสร้างขึ้นมาเท่านั้น   มันมีพระสมเด็จวัดระฆังก็ติดออกมาด้วยจำนวนมาก  ซึ่งพระเหล่านั้นเป็นพระที่เจ้านายระดับสูงท่านเก็บสะสมจากวัดระฆัง เมื่อมีการสร้างพระแต่ละพิมพ์ท่านก็ไปขอมาเก็บไว้  มีจำหนวนหลายสิบพิมพ์   แต่ที่แปลกคือไม่มีพิมพ์นิยมของหลวงวิจารณ์เจียรนัยเลย  แสดงว่าผู้เก็บได้เสียชีวิตไปก่อนที่หลวงวิจารณ์จะแกะพิมพ์นิยม    แต่มีพิมพ์ที่สวยงามคล้ายของหลวงวิจารณ์อยู่หลายพิมพ์ทีเดียว   ซึ่งผมจะนำแสดงให้ท่านชมทั้งหมด

พระเหล่านี้มีที่มาที่แน่นอน   แต่ก่อนก็ไม่กล้าบอกเล่า  แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใด ๆ แล้ว   คือ เมื่อมีการบูรณะวัดพระแก้วก็ต้องมีการรื้อหลังคา และปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ที่ทรุดโทรมลง   เมื่อช่างขึ้นไปรื้อหลังคาจึงพบว่ามีหีบไม้ ลังไม้ หีบหนัง มากมาย วางอยู่บนเพดาน  เมื่อเปิดดูก็พบว่าเป็นพระเครื่องชนิดต่าง ๆ   จึงต้องนำลงมาเก็บรักษาไว้ในสถานที่อันสมควร   ผู้เคลื่อนย้ายพระเหล่านี้ก็ต้องเป็นนายทหารช่างระดับสูงซึ่งมีอำนาจ  ดังนั้นหีบกำปั่น ลังไม้ต่าง ๆ จึงถูกนำออกมาจากวัดพระแก้วโดยรถจีเอ็มซี  จะกี่คันรถไม่ทราบได้   เมื่อบูรณะพระอุโบสถเสร็จแล้วก็นำขึ้นไปเก็บไว้ดุจเดิม

แต่ สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือของขึ้นไปเก็บไม่ครบ  เพราะท่านนำส่วนหนึ่งมาแจกจ่ายให้บริวารญาติมิตรของท่าน  นี่คือที่มาของพระกรุวัดพระแก้วแตก   ที่พวกช่างนำออกมานั้นไม่มากหรอก และถูกยึดคืนจำนวนมาก  แต่ที่ไม่ได้ถูกยึดคืนนั้นมีจำนวนมากกว่า   และไม่ได้แพร่งพรายในช่วงระยะ 30 ปีแรก  ถ้าจะมีคนแสวงหาพระวัดพระแก้วในช่วงแรกนั้นจะได้จากกรุเจดีย์ทองที่พวกช่าง แอบนำออกมา  และเจ้าของร้านที่ท่าพระจันทร์และวัดราชนัดดาแอบเก็บไว้  เขาจึงยึดเอาไปไม่ได้   เมื่อผ่านไปหลาย ๆ ปี เมื่อมีคนไปถามหา เจ้าของร้านก็นำออกมาขายให้  แต่ก็ยังไม่กล้าวางหน้าร้าน   นี่คือที่มาของพระที่เขาหาซื้อได้ยุคแรก   แล้วข่าวเรื่องพระวัดพระแก้วก็ค่อย ๆ หายไปจากวงการ  คนที่ไปหาสมัยหลังก็ไม่เหลือเช่นกัน 

นมา ถึงปี 2549 ผมได้เขียนเรื่องนี้นิตยสารพระเครื่องติดต่อกันหลายฉบับ  จึงมีการแสวงหาพระเหล่านี้กันขึ้นมาอีก   จากนั้นพระที่ถูกเก็บไว้ตามบ้านนายทหารก็ถูกทยอยออกมาสู่ตลาด  แต่ส่วนมากเป็นพระที่สร้างยุครัชกาลที่ ๕ ในวาระต่าง ๆ กัน   ไม่มีพระจากเจดีย์ทองเลย   เพราะพระเจดีย์ทองถูกจับเข้ากรุเหมือนเดิม  ที่หลงเหลืออยู่ก็ไปสู่บุคคลภายนอกที่ช่างรู้จัก  เขาจึงยึดคืนไม่ได้   ดังนั้นอย่าได้สงสัยเลยว่าพระทีท่านพบในท้องตลาดว่าเป็นจริงหรือเก๊   แต่มันก็มีเก๊นะ ไม่ใช่ไม่มี  ต้องดูของเก่าเป็นจึงรู้ว่าจริงหรือเก๊
 
 ทีนี้มันมีพระสมเด็จวัดระฆังจริง ๆ ที่ติดออกมาด้วย   พระเหล่านี้ตกอยู่กับนายทหารยศพันเอก ซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของท่านนายพลที่นำพระออกมา  ซึ่งท่านแบ่งพระใส่ถุงกระสอบวางไว้ให้ลูกน้องเลือกเอาเอง   ก็แล้วแต่ใครจะได้ถุงไหน เป็นพระอะไรแบบไหน   ท่านผู้พันท่านหนึ่งได้พระสมเด็จวัดระฆังทั้งสิ้น จำนวนหลายพันองค์  มีพิมพ์ต่าง ๆ มากมาย  แต่ไม่มีพิมพ์ของหลวงวิจารณ์เจียรนัยเลย     ผู้พันท่านนี้ตอนนี้อายุ 90 ปีแล้ว  หง่อมมากแล้วครับ   ผมได้เงินทองมาผมก็ค่อย ๆ ย้ายพระของท่านมาไว้ที่ผมนี่แหละ  ลองชมพระของท่านนะครับ   ถ้าอยากดูให้มากกว่านี้ต้องคลิกที่ลิ๊งค์ที่แนบไว้นะครับ
 https://picasaweb.google.com/104334518550952231607
ขออภัยนะครับที่ผมไม่สามารถบอกชื่อพิมพ์ได้  ถ้าไม่โดดเด่นจริง ๆ ก็ไม่รู้จัก  เช่นพิมพ์พระประธานอย่างนี้ผมดูไม่เป็น พิมพ์เจดีย์ยังงี้  ผมดูองค์ไหนมันก็คล้ายเจดีย์หมด จึงกำหนดไม่ถูก ส่วนนอกนั้นก็พอบอกได้เป็นบางพิมพ์  ซึ่งท่านผู้อ่านก็คงรู้พอ ๆ กับผมรู้  แต่ถ้าผมรู้ผมก็จะบอก เผื่อคนที่รู้น้อยกว่าผมไงครับ

ชออภัยเกี่ยวกับด้านหลังภาพที่มีบ้างไม่มีบ้าง  สาเหตุเกิดจากการเขียนลำดับภาพผิดพลาด เมื่อดาวน์โหลดทำให้ภาพไม่เรียงลำดับกัน  เกิดภาพหลังพระติด ๆ กันหลายภาพ  ก็เลยตัดออกเพื่อความเหมาะสม     

พระแต่ละองค์มาจากหีบกำปั่นเดียวกัน  แต่ลักษณะแตกต่างกันนั้นผมให้คำตอบไม่ได้  โปรดช่วยกันวินิจฉัยด้วยครับพระสมเด็จวัดระฆัง  หลังกระดาน
คำว่าหลังกระดานนี่ ท่านเอาไม้หมากมาผ่าแล้วเซาะให้เกิดร่องรอยตามร่องธรรมชาติ ใช้กดหลังพระ จึงได้รอยกระดานนี้มา  ไม่ใช่แบบที่เขาหลับตาเขียนว่ากดพระกับกระดานอะไรทำนองนั้นนะครับ
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์ 

พระสมเด็จวัดระฆัง เกศเอียง  (เรียกชื่อไม่ถูกครับ)
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ชายจีวร  1.
ด้านหลัง เนื้อสังขยา
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ชายจีวร 2.

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ชายจีวร 3.

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ชายจีวร 4.
ด้านหลังแตกลายท้องนา
พระสมเด็จวัดระฆัง  เนื้อหน้าสังขยา

พระสมเด็จวัดระฆัง   หลังกาบหมาก  มีกรอบกระจก


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานคู่ 1.

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานคู่ 2.
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานคู่ 3.

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานคู่  4.

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานคู่ 5.

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานคู่ 6.

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานคู่ 7.
พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์เกศบัวตูม 1.

พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์เกศบัวตูม 2.
พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์เกศบัวตูม 3.

พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์เกศบัวตูม 4.

พระสมเด็จวัดระฆัง อกร่อง หูยาน ฐาน 7 ชั้น  1.

พระสมเด็จวัดระฆัง อกร่อง หูยาน ฐาน 7 ชั้น 3.
พระสมเด็จวัดระฆัง อกร่อง หูยาน ฐาน 7 ชั้น 4.

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เส้นด้าย  1.

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เส้นด้าย  2.

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เส้นด้าย  3.

พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์พระประธาน  1.

พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์พระประธาน  2.
62 ความคิดเห็น:

 1. อยากติดต่อคุณสันยาสี นะครับ ผมอยากได้เบอร์ท่านนะครับ เบอร์ผม 084-3995656 นะครับ

  ตอบลบ
 2. พอจะแบ่งให้ไว้บูชาได้ไหมครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องการปล่อยสมเด็จเกศทะลุซุ้ม 60000บาทไทย @boomerangkkc

   ลบ
  2. ต้องการปล่อยสมเด็จเกศทะลุซุ้ม 60000บาทไทย @boomerangkkc

   ลบ
 3. เบอร์ติดต่อสันยาสี 088-1063547

  ขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ

  ตอบลบ
 4. บูชาประมาณเท่าไหร่ครับ ผมเพิ่งเริ่มสะสมพระคิดว่าจะเก็บไว้ให้ลูกชายพอเค้าโตขึ้นจะได้มีของสะสมที่มีคุณค่าต่อไปจนรุ่นลูก รุ่นหลาน
  เอ็ม 089-1847112

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องการปล่อยสมเด็จเกศทะลุซุ้ม 60000บาทไทย @boomerangkkc

   ลบ
  2. ต้องการปล่อยสมเด็จเกศทะลุซุ้ม 60000บาทไทย @boomerangkkc

   ลบ
 5. เป็นพระพิมพ์สมเด็จจริงๆครับที่ทำจากวัดระฆังมาบรรจุไว้ตามที่ต่างๆภายในวัดพระแก้วหรือตาม
  เจดีย์วัดต่างๆโดยเฉพาะในภากกลาง เช่นที่วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ได้มีเจดีย์เก่าหน้าวัดหักพังลง
  พบพระพิมพ์สมเด็จวัดระฆังจำนวนหนึ่งโดยมากแตกหักชำรุด หลวงพ่อ จรัญ ได้นำพระแตกหัก
  จำนวนหนึ่งไปผสมผงทำพระขึ้นมาใหม่จำนวนหนึ่งหลายพิมพ์ ตังแต่พ.ศ.2416 ถ้าหยากทราบ
  มากกว่านี้ให้ไปเรียนถามท่านโดยตรง
  อำพล ชาเคน
  3.ต.ค. 25856 10.43

  ตอบลบ
 6. เป็นพระพิมพ์สมเด็จจริงๆครับที่ทำจากวัดระฆังมาบรรจุไว้ตามที่ต่างๆภายในวัดพระแก้วหรือตาม
  เจดีย์วัดต่างๆโดยเฉพาะในภากกลาง เช่นที่วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ได้มีเจดีย์เก่าหน้าวัดหักพังลง
  พบพระพิมพ์สมเด็จวัดระฆังจำนวนหนึ่งโดยมากแตกหักชำรุด หลวงพ่อ จรัญ ได้นำพระแตกหัก
  จำนวนหนึ่งไปผสมผงทำพระขึ้นมาใหม่จำนวนหนึ่งหลายพิมพ์ ตังแต่พ.ศ.2416 ถ้าหยากทราบ
  มากกว่านี้ให้ไปเรียนถามท่านโดยตรง
  อำพล ชาเคน
  3.ต.ค. 25856 10.43

  ตอบลบ
 7. สุดยอดครับ ผมก็มีเหมือนกันเป็นพิมพ์ของวัดระฆังและพิมพ์วัดเกศไชโยมีประมาณ100องค์สนใจติดต่อได้ที่0831108391

  ตอบลบ
 8. ผมได้พระสมเด็จมาหนึ่งองค์เมื่อสมัยปี 2536 เค้าบอกว่าเป็นสมเด็จรุ่นทองฝาบาตร กรุ วัดระฆัง แต่ด้วยความที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระ ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นพระจริงหรือไม่ จนทุกวันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่เลยรับ องค์พระ ด้านหลังเป็นรูปสมเด็จโต ครับ สีทองทั้งองค์ เลยอยากรบกวนสอบถามว่า มีพระรุ่นนี้จริงไหมครับ เพราะพยายามหาในกูเกิ้ลแล้ว ไม่มีรูปพระสมเด็จที่เหมือนกับองค์พระที่ผมมีเลยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เราต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่า ในยุคหลวงปู่โต แม่พิมพ์ส่วนมากใช้ไม้บ้าง
   ปูนขาวบ้าง หินอ่อนบ้าง
   การจะใช้ฝาบาทมาเทในแม่พิมพ์ต้องหลอมฝาบาทด้วยความร้อนสูง จึงเทลงไป
   คำถามคือการทำพระองค์เล็ก ๆ จะใช้ภาชนะอะไรใส่ทองฝาบาทเพื่อเผาจนละลาย
   เมื่อเทลงในแม่พิมพ์เล็ก ๆ จะเทแบบไหน....ลองหลับตานึกดูนะครับ
   จินตนาการไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็น่าจะได้คำตอบ

   สันยาสี

   ลบ
  2. ผมพิมพ์ชื่อกรุ ผิดครับ เป้น กรุวัดพระแก้ว ครับ

   ลบ
  3. ผมมีองค์นึงครับ

   ลบ
 9. แต่ที่ผมสงสัยทำมัยพระทุกองค์จึงเหมือนมีการล้างมาก่อน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พระที่เขาเอาออกมาจากกรุมีดินติดคนสมัยก่อนเขาก็ต้องทำความสะอาด

   ลบ
  2. พระที่เขาเอาออกมาจากกรุมีดินติดคนสมัยก่อนเขาก็ต้องทำความสะอาด

   ลบ
 10. แต่ที่ผมสงสัยทำมัยพระทุกองค์จึงเหมือนมีการล้างมาก่อน

  ตอบลบ
 11. พระสมเด็จผมมีพิมพ์ใหญ่ชายจีวรลำกว้าง28มม
  ยาว40mmหนา3.นิดๆเนื้อนึกนุ่ม
  เกตุใหญ่เอียงนิดๆไม่มีกรอบบังคับพิมพ์ลำ่
  tl.0847896279

  ตอบลบ
 12. ผมมีของวัดสะตือครับ

  ตอบลบ
 13. ผมได้อ่านได้ดูแล้วรู้สึกดีใจเพราะผมก็มีอยู่หนึ่งองค์เป็นของพ่อตาให้มาท่าเป็นทหารตอนแรกผมหาดูที่ไหนก็ไม่หมือนพอเปิดเน็ดมาเจอที่นี่ได้ความรู้ละเอียดมากๆครั

  ตอบลบ
 14. ผมได้อ่านได้ดูแล้วรู้สึกดีใจเพราะผมก็มีอยู่หนึ่งองค์เป็นของพ่อตาให้มาท่าเป็นทหารตอนแรกผมหาดูที่ไหนก็ไม่หมือนพอเปิดเน็ดมาเจอที่นี่ได้ความรู้ละเอียดมากๆครั

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องการปล่อยสมเด็จเกศทะลุซุ้ม 60000บาทไทย @boomerangkkc

   ลบ
 15. ต้องการปล่อยสมเด็จวัดระฆังหลังพิมพ์เจดีย์199,000฿อยากมีเงินลงทุนทำอาชีพครับจริงๆไม่อยากปล่อยเลยหายากแล้วท่านใดสนใจ@มาในไลน์เลยครับไลน์ไอดี=tanawat1422จะได้ส่งรูปให้ดูครับ

  ตอบลบ
 16. ต้องการปล่อยสมเด็จวัดระฆังหลังพิมพ์เจดีย์199,000฿อยากมีเงินลงทุนทำอาชีพครับจริงๆไม่อยากปล่อยเลยหายากแล้วท่านใดสนใจ@มาในไลน์เลยครับไลน์ไอดี=tanawat1422จะได้ส่งรูปให้ดูครับ

  ตอบลบ
 17. ต้องการปล่อยสมเด็จเกศทะลุซุ้มสมเด็จหลังเรียบ 2องค์30000 บาทไทย @boomerangkkc (มีใบเช็คพระ 1อง์)

  ตอบลบ
 18. ต้องการปล่อยสมเด็จเกศทะลุซุ้มสมเด็จหลังเรียบ 2องค์30000 บาทไทย @boomerangkkc (มีใบเช็คพระ 1อง์)

  ตอบลบ
 19. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 20. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 21. ผมมีพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์2หน้าซึ่งหายากและถือว่ามีพุทธคุณสูงมีอยู่ไม่มากอยากจะแบ่งให้เช่าบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองในราคาองค์ละ20,000บาทซึ่งใช้แทนสมเด็จวัดระฆังได้เลยติดต่อได้ที่087 3711885

  ตอบลบ
 22. ผมมีพระสมเด็จงัดระฆัง พิมพ์ไกเซอร์ อยู่ 1องค์
  สนใจติดต่อ 0922350898

  ตอบลบ
 23. ผมมีพระสมเด็จงัดระฆัง พิมพ์ไกเซอร์ อยู่ 1องค์
  สนใจติดต่อ 0922350898

  ตอบลบ
 24. ถ้าเราเข้าไปดูในเฟสบุ๊คเราจะพบว่ามีพระสมเด็จมากมาย ของแท้ก็มีเยอะ ใคร ๆ ก็อยากขาย แต่คนซื้อมีน้อยมาก เพราะกำลังซื้อของคนไทยทุกวันนี้แทบไม่เหลือแล้ว ยกเว้นราชการกินเงินเดือนก็พอมีเงิน แต่ก็ใช้ด้วยความระมัดระวัง ผมมีพระสมเด็จวัดระฆังของแท้ มีความเป็นมาชัดเจน มองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าเก่าจริง ขายองค์ละ 2 หมื่นยังไม่มีคนซื้อเลยครับ
  https://plus.google.com/u/0/112099154293866924400

  ตอบลบ
 25. ผมก้อมีครับผมก้อมีครับติดต่อใด้ครับ

  ตอบลบ
 26. สุดยอดครับ มีแต่องค์สวยๆ

  ตอบลบ
 27. ผมก็นับถือสมเด็จท่านครับ

  ตอบลบ
 28. ผมมีอยู่ 2 องค์ครับ ได้จากผู้ใหญ่ ผมอยากให้ช่วยเช็กให้หน่อยได้ไหมครับ

  ตอบลบ
 29. ผมมีสมเด็จพิมพ์ใหญ่ หลังเจดีย์เอียง รุ่นนี้มีอยู่จริงใช่ไหมครับ

  ตอบลบ
 30. ผมมีพิมพ์พระประทาน ลงรักล่องชาด มีผงตะไบทอง ติดต่อได้ครับ

  ตอบลบ
 31. ผมมีสมเด็จวังหน้า มีเส้นผมสมเด็จโต ปล่อย 3500บาท สนใจทักมา ไลน์ไอดี aeh9009
  ไม่มีต่อลอง ไม่มั่นใจไม่ต้องซื้อ

  ตอบลบ
 32. ถ้าเป็นมือใหม่ คิดจะสะสม สมเด็จ วัดระฆัง ผมแนะนำให้หาของกรุวัดกัลยาณมิตรฯครับ กำลังมาแรง ซึ่งเมื่อก่อนเซียนพระกลัวสมเด็จกรุเก่าราคาจะตกจึง ไม่ยอมรับ อ้างว่า พิมพ์เพี้ยน เนื้อเพี้ยน แต่ตอนนี้เขาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า เป็นเนื้อในยุคท่านทำจริงๆ และมีอยู่จำนวนมาก เซียนพระส่วนใหญ่จะปั่นให้ราคาตกเพื่อให้ของเดิมที่มีน้อยราคาสูง แต่เชื่อผมเถอะ บารมีของพระท่าน ให้เซียนหน้าไหนก็ขวางไม่อยู่ ตอนนี้กำลังมาแรงแล้ว หากเก็บกันใหญ่เพราะตอนนี้ยังมีค่านิยมที่ยังพอจับต้องได้ครับ ลองหาดูนะครับ

  ตอบลบ
 33. ขออนุญาตินะค่ะ https://goo.gl/U6D76W

  ตอบลบ
 34. มีข้อสงสัยว่าพิมพ์ที่มีพระพักตร์ของรัชกาลที่ 5 ที่อยู่ด้านหลัง ถ้าสร้างทันสมเด็จโตปลุกเสก ก็ต้องมีพระพักตร์เป็นตอนที่รัชกาลที่ 5 มีพระชนมายุ ในปี 2415.....พระองค์ประสูติปี 2396 พระพักตร์ก็ควรจะเป็นช่วงมีพระชนมายุ 19 พรรษา.....ช่วยกันพิจารณาครับ

  ตอบลบ
 35. อยากดูรูปอยากรู้เนื้อหาในหนังสือที่ท่านสันยาสีเขียนไว้ กรุพระแก้ววังหน้า, ไกเซอร์, พระ 2 พิมพ์ พิมพ์แทนไกเซอร์, กรุธาตุพนม, กรุหลังคาโบสถ์, รวมถึงการจับพลังพระด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 36. อยากทราบถึงพระสมเด็จไกเซอร์ ครับมีพิมพ์ตัวอย่างให้ชมไหมครับ

  ตอบลบ
 37. ขอให้ท่านลองเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับแม่พิมพ์ของท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยในวีดีโอเปิดกรุสมบัติหลวงวิจารณ์ฯที่เผยแพร่ประมาณปี 2558 ดูหลายๆตอนโดยเฉพาะตอนที่ 24 จะเห็นว่าแม่พิมพ์ของท่านหลากหลายซึ่งมีทั้งแม่พิมพ์ที่กดพระออกมาแล้วสำหรับพิมพ์ใหญ่มีทั้งสองแบบคือแบบที่ไม่มีเส้นวาสนาก็มีและแบบทีมีเส้นวาสนาก็มี ให้ท่านๆลองใช้วิจารณญาณดูเอาเองถึงหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฎออกมาแล้วเองว่าจะเชื่อถือตามคำบอกเล่า บทความ หนังสือหรือตำหรับตำราต่างๆที่อ้างและเขียนตกทอดกันขึ้นมาอย่างถูกๆผิดๆนั้นต่อไป และไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่ปรากฏแต่ยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่น่าศึกษาเช่นสมเด็จวังหน้า วังหลัง สมเด็จวัดพระแก้วฯก็ยังมีปรากฏในแม่พิมพ์ของท่านเช่นกัน จะถูกผิดอย่างไรก็ขออภัยไว้ที่นี้ เป็นเพียงข้อสังเกตและความคิดเห็นผมเอง..ขอบคุณ

  ตอบลบ
 38. มีสมเด็จวังอยู่1องค์ต้องการปล่อย สนใจ 0903524534

  ตอบลบ
 39. สมเด็จวังหน้าวัดพระแก้วปี 2411 อยู่องค์ต้องการปล่อยสนใจโทร 0903524534

  ตอบลบ
 40. มีข้อกล่าวอ้างว่าพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ สากลนิยมนั้นสร้างขึ้นมาโดยไม่มีขอบแม่พิมพ์สำเร็จคือต้องนำพระหลังจากที่กดพิมพ์แล้วมาตัดขอบด้วยมืออีกทีหนึ่งและช่างที่แกะแม่พิมพ์พระสมเด็จจะแกะเส้นแม่พิมพ์ไว้เพื่อให้เป็นที่หมายของการตัดขอบพระบางองค์ถ้าตัดขอบพอดีกับเส้นก็จะไม่เห็นเส้นกรอบพระที่ตัดเกินไปพอดีเส้นกรอบก็จะเห็นเส้นกรอบแม่พิมพ์ตรงจุดนี้เองเราก็นำมาเป็นมาตรฐานในการดูเส้นกรอบได้...ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องที่กล่าวอ้างมานี้ไม่มีหลักฐานและลายลักษณ์อักษรข้อพิสูจน์ว่าเป็นไปตามนั้นจริงและถ้าพิจารณาคำกล่าวอ้างดังกล่าวให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่าเป็นการอ้างเพื่อต้องการตีกรอบและจำกัดพิมพ์ทรงพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่..ทั้งนี้เพื่อต้องการให้มีการเล่นหากันแค่เฉพาะพิมพ์ทรงที่อ้างว่าเป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์ฯเท่านั้น..ซึ่งตามปกติแล้วช่างที่แกะเส้นแม่พิมพ์ไว้เพื่อให้เป็นที่หมายของการตัดขอบพระโดยเฉพาะด้านซ้ายองค์พระควรจะต้องแกะเส้นขอบแม่พิมพ์ให้ห่างจากเส้นซุ้มเหมือนด้านขวาจึงจะถูกต้องไม่ใช่ลากลงมาตรงกลางแขนหรือหัวไหล่แล้วกลืนหายเข้าในเส้นซุ้มและหากเป็นดังนั้นจริงคนที่ตัดขอบข้างพระทุกคนก็จะต้องยึดเส้นแม่พิมพ์ที่ช่างแกะไว้เป็นหลักคล้ายๆเส้นประและต้องทำการกดตอกลงที่ด้านบนตามแนวเส้นแม่พิมพ์นี้ซึ่งจะมีความเสี่ยงและเกิดข้อผิดพลาดสูงที่จะตัดกินโดนเส้นซุ้มเสียหายได้มากกว่าแน่นอน..อนึ่ง..โดยธรรมชาติเมื่อเราถอดพระสมเด็จออกจากแม่พิมพ์แล้วจะต้องมองเห็นแนวขอบแม่พิมพ์เป็นสันนูนสูงสี่ด้านชนกันอยู่แล้วซึ่งสามารถยึดแนวนี้เพื่อตัดตอกขอบด้านข้างได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องแกะเส้นบังคับแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่และตำแหน่งที่ใช้ไม้ตอกกดตัดก็จะอยู่แค่บริเวณตามแนวชิดขอบด้านล่างติดกับหลังพระที่วางอยู่บนแผ่นรองตัดเท่านั้นเองและถ้าอยากเห็นภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ลองหาภาพพระสมเด็จที่ยังไม่ได้ตัดปีกด้านข้างมาศึกษาดู..ความเห็นส่วนตัวผิดถูกก็ขออภัย(เรื่องของหลวงวิจารณ์ฯย้งไม่มีข้อมูลหลักฐานพิสูจน์เป็นทางการ..และถึงจะมีvdoเปิดกรุมหาสมบัติหลวงวิจารณ์ฯออกมาแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีแม่พิมพ์ใหญ่หลายแม่พิมพ์ของท่านที่ปรากฏว่าไม่มีเส้นวาสนากรอบกระจกเงินล้านตรงตามมาตรฐานพิมพ์สากลนิยมอ้างไว้เลยแต่ถ้ามีเส้นวาสนาปรากฏก็แสดงว่าช่างเจตนาแกะเพื่อให้เป็นตำหนิในแม่พิมพ์ของตนไว้อยู่แล้วนั่นเอง)

  ตอบลบ
 41. มีข้อกล่าวอ้างว่าพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ สากลนิยมนั้นสร้างขึ้นมาโดยไม่มีขอบแม่พิมพ์สำเร็จคือต้องนำพระหลังจากที่กดพิมพ์แล้วมาตัดขอบด้วยมืออีกทีหนึ่งและช่างที่แกะแม่พิมพ์พระสมเด็จจะแกะเส้นแม่พิมพ์ไว้เพื่อให้เป็นที่หมายของการตัดขอบพระบางองค์ถ้าตัดขอบพอดีกับเส้นก็จะไม่เห็นเส้นกรอบพระที่ตัดเกินไปพอดีเส้นกรอบก็จะเห็นเส้นกรอบแม่พิมพ์ตรงจุดนี้เองเราก็นำมาเป็นมาตรฐานในการดูเส้นกรอบได้...ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องที่กล่าวอ้างมานี้ไม่มีหลักฐานและลายลักษณ์อักษรข้อพิสูจน์ว่าเป็นไปตามนั้นจริงและถ้าพิจารณาคำกล่าวอ้างดังกล่าวให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่าเป็นการอ้างเพื่อต้องการตีกรอบและจำกัดพิมพ์ทรงพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่..ทั้งนี้เพื่อต้องการให้มีการเล่นหากันแค่เฉพาะพิมพ์ทรงที่อ้างว่าเป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์ฯเท่านั้น..ซึ่งตามปกติแล้วช่างที่แกะเส้นแม่พิมพ์ไว้เพื่อให้เป็นที่หมายของการตัดขอบพระโดยเฉพาะด้านซ้ายองค์พระควรจะต้องแกะเส้นขอบแม่พิมพ์ให้ห่างจากเส้นซุ้มเหมือนด้านขวาจึงจะถูกต้องไม่ใช่ลากลงมาตรงกลางแขนหรือหัวไหล่แล้วกลืนหายเข้าในเส้นซุ้มและหากเป็นดังนั้นจริงคนที่ตัดขอบข้างพระทุกคนก็จะต้องยึดเส้นแม่พิมพ์ที่ช่างแกะไว้เป็นหลักคล้ายๆเส้นประและต้องทำการกดตอกลงที่ด้านบนตามแนวเส้นแม่พิมพ์นี้ซึ่งจะมีความเสี่ยงและเกิดข้อผิดพลาดสูงที่จะตัดกินโดนเส้นซุ้มเสียหายได้มากกว่าแน่นอน..อนึ่ง..โดยธรรมชาติเมื่อเราถอดพระสมเด็จออกจากแม่พิมพ์แล้วจะต้องมองเห็นแนวขอบแม่พิมพ์เป็นสันนูนสูงสี่ด้านชนกันอยู่แล้วซึ่งสามารถยึดแนวนี้เพื่อตัดตอกขอบด้านข้างได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องแกะเส้นบังคับแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่และตำแหน่งที่ใช้ไม้ตอกกดตัดก็จะอยู่แค่บริเวณตามแนวชิดขอบด้านล่างติดกับหลังพระที่วางอยู่บนแผ่นรองตัดเท่านั้นเองและถ้าอยากเห็นภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ลองหาภาพพระสมเด็จที่ยังไม่ได้ตัดปีกด้านข้างมาศึกษาดู..ความเห็นส่วนตัวผิดถูกก็ขออภัย(เรื่องของหลวงวิจารณ์ฯย้งไม่มีข้อมูลหลักฐานพิสูจน์เป็นทางการ..และถึงจะมีvdoเปิดกรุมหาสมบัติหลวงวิจารณ์ฯออกมาแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีแม่พิมพ์ใหญ่หลายแม่พิมพ์ของท่านที่ปรากฏว่าไม่มีเส้นวาสนากรอบกระจกเงินล้านตรงตามมาตรฐานพิมพ์สากลนิยมอ้างไว้เลยแต่ถ้ามีเส้นวาสนาปรากฏก็แสดงว่าช่างเจตนาแกะเพื่อให้เป็นตำหนิในแม่พิมพ์ของตนไว้อยู่แล้วนั่นเอง)

  ตอบลบ
 42. สรุป..ตอนแรกก็ไม่เคยเชื่อเรื่องรูปร.5ทรงพระมัสสุ(หนวด)ที่ปรากฏอยู่ด้านหลังพระสมเด็จรูปเหมือนสมเด็จโตฯแต่มาวันนี้ได้เห็นแล้วว่าสมเด็จโตฯท่านต้องมีญาณจิตอันแก่กล้าสามารถล่วงรู้ถึงภาพลักษณ์บุคคลและเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตได้อย่างแม่นยำแน่นอนซึ่งก็เปรียบได้กับเหตุการณ์จริงเมื่อ29/6/61พระครูบาบุญชุ่มญาณสํวโรได้มาทำพิธีเปิดทางช่วยเหลือเด็กๆและโค้ช13ชีวิตทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน.ด้วยญาณจิตอันแก่กล้าของท่านสามารถหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่าภายใน2-3วันจะพบตัวเด็กจนสามารถนำตัวออกมาได้ทั้งหมด..และก็เป็นไปตามคำกล่าวเช่นนั้นจริงๆ..ยังมีธรรมชาติและสิ่งต่างๆอีกมากมายในโลกนี้ที่เราท่าน..ยังไม่มีความสามารถที่จะมองเห็นด้วยตาหรือจับต้องได้ด้วยตนเองและสิ่งนั้นก็ได้แก่กระแสลม,ความร้อน,ความเย็น,อำนาจแม่เหล็กโลก,แรงโน้มถ่วง,กระแสไฟฟ้า,อารมณ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิตซึ่งทุกๆคนก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงฉันใดก็ฉันนั้นกับสิ่งที่เรียกว่าจักขุทิพยญาณอันเป็นสิ่งเฉพาะตน..ถ้าไม่ศรัทธาก็ไม่ควรที่จะนำมาลบหลู่เล่นเป็นอันขาด

  ตอบลบ
 43. ต้องการปล่อยคับ วัดระฆังพิมพ์ที่5เจดีโย้ พร้อมออกใบเซอรให้ทันที 0619136609 โทรถามได้คับ

  ตอบลบ
 44. จะเห็นว่า..เจตนารมณ์และกุศโลบายของผู้สร้างเป็นเหตุให้เกิดการสร้างและรวบรวมพระสมเด็จ+สถานที่สำหรับใช้บรรจุและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยมีขนาดพื้นที่ต้องกว้างขวางใหญ่โตและเหมาะสมที่สุด(สถูปหรือเจดีย์ที่สามารถรองรับได้กับจำนวนพระที่ต้องการบรรจุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า84,000องค์เพื่อพอเพียงจะสืบทอดให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป)..อนึ่งสถานที่บรรจุและจัดเก็บนี้ต้องมีพื้นที่ไม่คับแคบไม่เหมาะสมอย่างเช่นใต้ฐานพระพุทธรูปองค์โตที่สร้างแบบเดิมๆซึ่งจะไม่ขอตอบในที่นี้ว่าสถูปและเจดีย์ที่ว่านี้เป็นสถานที่ใดแต่ก็คิดว่าบางท่านคงคิดเดาเอาได้เองแล้ว)..และเหตุที่กล่าวข้างต้นจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราสามารถหาคำตอบได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงที่สุดว่าเป็นพระสมเด็จแท้ที่ท่านสร้างหรืออาจมีผู้ร่วมสร้างและปลุกเสกเองแล้วนำมาร่วมถวายให้สมเด็จโตท่านมาเป็นองค์ประธาน(ปลุกเสกใหม่ทั้งหมดในวาระสุดท้ายด้วยองค์ท่านเองก่อนบรรจุจึงทำให้พระเหล่านี้กลายเป็นพระแท้ซึ่งมีอยู่รวมกันมากมายหลากหลายพิมพ์ทรงอันมีหลักฐานสำแดงให้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่จริงครั้งตอนที่ทางการเปิดกรุนั้นออกมา)..เพียงแค่ข้อมูลเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะทำให้พื้นที่ค้นหาพระสมเด็จแท้แคบลงมาทันทีจากการที่จะต้องเสียเวลาไปงมเข็มกันในมหาสมุทร(ส่องเอาแต่เฉพาะพระสมด็จที่คิดเอาว่าต้องมาจากวัดระฆัง)แบบเดิมๆจึงเป็นเหตุให้เกิดการถกเถียงกันอย่างไม่รู้จบ(รู้ไม่จริง)แต่กลับต้องมาอาศัยการอ้างอิงดูพระแท้ว่าต้องเป็นไปตามหลักสากลนิยมที่ตกสืบทอดกันมาแต่ครั้งอดีตกาล(สากลตามตำหรับตำรา,สากลตามแบบบรรพบุรุษ,สากลเฉพาะกลุ่มเฉพาะตน..ฯลฯ)ที่มีแต่ของเก๋ระบาดและยังส่งผลสร้างความคลุมเคลือสืบต่อไปดังที่มีปรากฏอยู่ในวงการพระเครื่องจวบจนกระทั่งทุกวันนี้..นั่นเอง..ถ้าถามว่าเราเสาะแสวงหาและต้องการสะสมพระสมเด็จแท้เพื่อการใด?1.พุทธพานิช2.พุทธอนุรักษ์(ศิลปะและพุทธศิป์)หรือ3.ยึดถือพุทธานุภาพและพุทธคุณที่มีอยู่ในพระสมเด็จ(ปลุกเสกด้วยอภิญญาของท่านสมเด็จโต)..ส่วนเรื่องการจรรโลงและสืบทอดพุทธศาสนาด้วยการสร้างพระสมเด็จนั้นเป็นกุศโลบายและเจตนารมณ์ของผู้สร้างโดยตรงอยู่แล้ว...กรณีถ้าคำตอบคือข้อ1และข้อ2แสดงว่าเราจะสามารถตามหาพระสมเด็จแท้โดยอาศัยลักษณะทางรูปธรรมเป็นหลักซึ่งปกติต้องมีมูลค่าทางด้านราคารองรับอยู่หรือใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินซึ่งอาจเป็นเหตุให้เราได้ครอบครองเพียงแค่พระอิฐพระปูนเท่านั้นแต่ถ้าคำตอบคือข้อ3แสดงว่าเราสามารถอาศัยทั้งลักษณะทางรูปธรรม(มาตรฐานต่างๆด้านพิมพ์ทรง,เนื้อหามวลสาร,ความเก่า,แม่พิมพ์,ขั้นตอนก่อน,ขณะ,ภายหลังสร้าง)และส่วนที่เรายังเข้าไม่ถึงซึ่งก็คือลักษณะทางนามธรรม(พุธคุณส่วนที่สมเด็จโตท่านเจริญมงคลคาถาปลุเสกที่สามารถรู้ได้เฉพาะตน,ผู้มีอภิญญา,เรียนรู้ได้ยาก)ขององค์พระก็จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินบนองค์พระเองได้โดยสมบูรณ์ที่สุด..มิฉะนั้นเรื่องราวหรือสิ่งที่กล่าวยกอ้างนั้นจะกลายเป็นแค่ความเท็จและความเชื่อของผู้ที่ได้นำมาเสนอแต่เพียงฝ่ายเดียว..เท่านั่นเอง(หากศรัทธาพุทธคุณในองค์พระสมเด็จว่าสามารถปกป้องคุ้มครองได้จริงแล้ว..นั่นก็หมายความว่าส่วนพุทธคุณที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ต้องมีอยู่จริงแต่ยังไม่สามารถจับต้องสัมผัสได้โดยง่ายด้วยตนเอง..ยกตัวอย่างนามธรรมดังคล้ายกับที่กล่าวมานี้ซึ่งได้แก่ประจุไฟฟ้า,แรงดึงดูด,แรงโน้มถ่วง,ความรู้สึกนึกคิด,พลังงานจิต,และเคยสงสัยมั๊ยทำไมคนโบราณเลี่ยมพระแขวนคอต้องเว้นช่องให้เป็นรูปหัวใจให้เนื้อพระสัมผัสกายเหตุเพราะนี่คือกุศโลบายให้เข้าถึงพลังพุทธคุณโดยตรงก็เฉกเช่นไฟฟ้าจากถ่านไฟฉายนั่นเอง..ฯลฯ)...บทความข้างต้นทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวเกิดจากสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้(มีสิ่งที่เป็นเหตุจึงทำให้เกิดเป็นผลตามเหตุนั้นได้จริงตรงตามหลักธรรมะ)..แต่เผอิญถ้ามีคนค้นพบและยืนยันพิสูจน์ได้ว่าประวัติเรื่องราวการสร้างพระของสมเด็จโตท่านที่ปรากฏแก่สายตาของสาธารณะชนมาเนิ่นนานแล้วไม่ถูกต้องเป็นจริงก็ขออภัยไว้ณ.ที่นี้

  ตอบลบ
 45. เมื่อนำเนื้อพระที่มีส่วนผสมกำลังดีไม่เหนียวเกินไป กดลงในแม่พิมพ์มีแป้งโรยพิมพ์ มิให้เนื้อพระเกาะติดแม่พิมพ์ แล้วทำการกดปาดเนื้อพระด้านหลัง ด้วยแผ่นไม้ หรือชิ้นไม้ แล้วหงายแม่พิมพ์ขึ้น เคาะเนื้อให้หลุดออกจากแม่พิมพ์ ปรากฏเป็นองค์พระมีขอบข้างตามธรรมชาติ ตามรูปทรงของแม่พิมพ์ จึงไม่มีริ้วรอย ร่องรอยใด ๆ ในการใช้ตอกตัดให้เห็น เช่น รอยครูดมวลสาร รอยแยกปริแตกอ้าข้างขอบพระ ดังเช่นสันนิษฐานกันไว้ ที่เห็นได้ชัดก็คือ มีเม็ดมวลสาร เช่น เม็ดแร่หิน เม็ดกรวดทราย โผล่ขึ้นบนผิวขอบพระ ผิวขอบพระไม่ราบเรียบ สูงต่ำไม่เท่ากัน ริมขอบพระด้านหลังมีรอยบิ่น รอยเว้าแหว่งเล็ก ๆ มีเนื้อปลิ้นตามขอบพระ และขอบพระยุบตัวเป็นร่อง เป็นแอ่ง เป็นหลุมบ่อ เป็นต้น

  ดังนั้น ข้อสันนิษฐานที่ว่า มีการใช้ตอกตัดไม้ไผ่ที่ใช้จักสานตัดขอบพระสมเด็จวัดระฆังพิสูจน์แล้วไม่ใช่ และรอยปริร้าว แตกอ้าริมขอบพระด้านหลัง ที่ลู่ไปตามรอยตอกที่ใช้ตัด โดยเซียนพระถือเป็นจุดสำคัญในการดูพระสมเด็จวัดระฆัง ความจริงแล้วเป็นการปริร้าวเล็ก ๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากการหดตัว ของเนื้อพระมีใช่เกิดจากการกระทำแต่อย่างใด ..อีกประการหลวงวิจารณ์เจียรนัยไม่มีตัวตน..แล้วจะอ้างว่ามีเส้นวาสนากรอบกระจกมาได้ยังไงกัน

  ตอบลบ
 46. Harrah's Cherokee Casino Resort opens poker room
  Harrah's Cherokee Casino Resort opened a poker room in 제천 출장마사지 Murphy Monday, March 5, 2018. The two poker rooms 천안 출장샵 will feature Dec 진주 출장샵 9 - Dec 13NFL Week 14 OddsMon, Dec 13Club Leon v 공주 출장마사지 Atlas 충청남도 출장마사지 FcMon, Dec 13Chicago Bears v Green Bay

  ตอบลบ